Συνδέσεις

Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών – Εφήβων Β. Ελλάδος

Γιαννιτσών 52, Τ.Κ. 546 27 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 554032 & 2310 554031