Λειτουργία

Η λειτουργία της Μονάδας βασίζεται στις αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής της οποίας κύρια χαρακτηριστικά είναι:

 • Η πρόληψη
 • Η παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα
 • Η συνεργασία με τοπικούς φορείς όπως:
  • Τοπική Αυτοδιοίκηση
  • Σύλλογοι (Γονέων, μορφωτικοί, αθλητικοί κλπ)
  • Εκπαιδευτικοί οργανισμοί, σχολεία
  • Εκκλησιαστικοί φορείς
  • Φορείς της Υγείας (Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία κλπ)