Στόχος

Οι στόχοι της Κινητής Μονάδας είναι:

  • Η ενίσχυση και διαρκής βελτίωση του γονεϊκού ρόλου.
  • Η αποδοχή των ατόμων με ιδιαίτερες δυσκολίες από την κοινότητα και η μείωση του στίγματος.
  • Η πρώιμη παρέμβαση στην προσχολική και σχολική ηλικία.
  • Η ανίχνευση και η αντιμετώπιση των δυσκολιών της εφηβικής ηλικίας.