Προφίλ

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων είναι στάση ζωής!

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών-Εφήβων είναι μια νέα τύπου υπηρεσία που απευθύνεται σε παιδιά-εφήβους και τις οικογένειές τους.

Μέσω του προσιτού των υπηρεσιών της ανταποκρίνεται άμεσα στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες των κατοίκων της Θεσσαλονίκης.