• Διεύθυνση:
    Πατριάρχου Γρηγορίου Ε 41, Αμπελόκηποι, 56123,
    Θεσσαλονίκη
  • Τηλέφωνο:
    2310 744017
  • Φαξ:
    2310 744019