Στάση ζωής ...


Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας
Παιδιών-Εφήβων είναι ...

  • Μια νέα τύπου υπηρεσία που απευθύνεται σε
    παιδιά-εφήβους και τις οικογένειές τους.
    Μέσω του προσιτού των υπηρεσιών της
    ανταποκρίνεται άμεσα στις ψυχοκοινωνικές
    ανάγκες των κατοίκων της Θεσσαλονίκης.