Οι δράσεις της Κινητής Μονάδας είναι:

 • Διοργάνωση βιωματικών ομάδων Συμβουλευτικής Γονέων (Σχολές Γονέων).
 • Ατομικά ραντεβού συμβουλευτικής γονέων, παιδιών και εφήβων.
 • Αγωγή υγείας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς της γενικής εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής.
 • Επισκέψεις σε Κέντρα Υγείας και διασύνδεση με άλλους επαγγελματίες υγείας.
 • Ομιλίες σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές.
 • Οργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και διημερίδων
  σε συνεργασία με διάφορους φορείς.
 • Παρατήρηση και παρέμβαση στο περιβάλλον του παιδιού (σχολικό,
  οικογενειακό) ή παραπομπή σε αρμόδιες υπηρεσίες όταν κρίνεται απαραίτητο.
 • Διεξαγωγή ανιχνευτικών τεστ (ΑνΟμιΛο, chat, λάμδα κτλ)
  που αφορούν στην μάθηση και στα προβλήματα
  ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.
 • Χορήγηση ψυχομετρικών τεστ.